พุทธศาสนิกชนศรัทธาชาวบ้านวัดท่าใหม่อิ อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ “สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร” และถวายมุทิตาจิต


พุทธศาสนิกชนศรัทธาชาวบ้านวัดท่าใหม่อิ อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ “สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร” และถวายมุทิตาจิต

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมนพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาไพศาล ฐานวุฑโฒ (ป.ธ.6 ศน.บ.ศศม. PHD.)
เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามที่ พระครูศรีวุฒิคุณ ทผจล.ชพ. โดยมีนายวีระพันธ์ มีอ่อน นาย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง