ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ม.แม่โจ้ เจรจาความร่วมมือ ม.อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตว์

ม.แม่โจ้ เจรจาความร่วมมือ ม.อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Akira Iwabuchi อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ “ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้คณะผู้บริหารยังได้มีการระดมความคิดเห็น เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – มหาวิทยาลัยอิวาเตะ เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตรและโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้