ข่าวเชียงใหม่

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทบธัมมปัญโญ ( พระครูวิชิตพัชราจารย์ )

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทบธัมมปัญโญ ( พระครูวิชิตพัชราจารย์ )วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณวัดช้างเผือกตำบลวังชมภูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พลตำรวจตรีอรรถสิทธ ิ์สุดสงวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการพุทธาภิเษก วัตถุมงคลหลวงพ่อทบ โดยนายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก กรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของภารกิจตำรวจ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งได้ติดตามการทำงาน รับทราบปัญหาข้อจำกัดต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำแนวคิดการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทบ ในที่ประชุมกรรมการตำรวจ จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 1/2562เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1 รายได้จากการเช่าวัตถุ มงคลส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนสร้างวิหาร หลวงพ่อทบ2 เพื่อให้ศิษย์ยานุศิษย์ผู้ศรัทธา ได้เช่าบูชา เก็บรักษา วัตถุมงคล ของหลวงพ่อทบ เพื่อเป็นสิริมงคล3 นำรายได้จากการเช่าส่วนหนึ่ง ไปจัดซื้อผ้าห่อศพ โลงศพ ให้กับศพ ผู้ยากไร้ และศพไร้ญาติ4 รายได้ จากการเช่าบูชาส่วนหนึ่ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น ในการปฏิบัติงานของตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน5 นำรายได้ จากการเช่าบูชาส่วนนึงไปปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์6 เพื่อตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการข้าราชการตำรวจ และช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในการพุทธาภิเษกครั้งนี้ ได้มีบุคคลสำคัญสำคัญ มาร่วมงานกันอย่าง มากมาย อาทิ ผศ ดรประยูร ลิ้มสุข นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรม นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรี ท่าข้าม นายประทิน นาคสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลสะเดียง นายอธิวัฒน์ ชิดอรุณธนวัฒน์ อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น และได้มีข้าราชการตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธร ท้องที่ต่างๆได้มาร่วมในพิธีนี้โดยได้นิมนต์หลวงปู่บุญช่วยจากวัดวังทอง หลวงปู่บุญยังหลวงปู่สายทอง อาจารย์เด่น ฝและเจ้าคณะจังหวัด วัดสนธิกรร่วมเป็นประธานในการนั่งปรกปลุกเสก วัตถุมงคลในครั้งนี้