Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

ทหาารกกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
/สมนึก/รายงาน/0817082129-

วันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 0900 น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนพังเสียหาย เมื่อ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน ในพื้นที่ บ.เหล่ากลาง ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย มีหลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกฟ้าผ่า 1 หลัง

,ที่บ้านแจ้ง ม.10 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จำนวน 3 ราย มีบ้านเรือน ยุ้งข้าว ได้รับความเสียหายบางส่วน และ ที่บ้านหัวดง ม.7 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ มีหลังบ้านเรือนพังเสียหาย 3 หลัง โดยชุดปฏิบัติการในพื้นที่ได้เข้าสำรวจ ประเมินค่าความเสียหาย พร้อมสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-ข่าว
ปชส.มทบ.27-ภาพ