ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีลาผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีลาผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยนางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล เเรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เเทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ เเขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธี

 

ศูนย์อบรมจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบึงพลาญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมกถึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่องประจำทุกปี

 

โครงการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลงานที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสบทเรียนอยู่ในระเบียบวินัยตามหลักพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทำให้มีความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มี คุณค่าทั้งต่อตนเองครอบครัวและชุมชนและเป็นเครื่องเตือนสติตนเองให้ทำแต่สิ่งดีงามสมกับที่ได้บทเรียนมา

ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม-จิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ