ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น

เครือข่ายลุ่มน้ำห้วยค้า เตรียมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ 92 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าทวีธรรม บ้านป่าชาติตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน พระครูมงคลปัญญาธร เจ้าอาวาสวัดป่าทวีธรรม รองเจ้าคณะตำบลโพนยางศรีสำราญ และนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเตรียมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวชิราลงกรณ 92 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีดร.วุฒิเดช ทองพูล อดีตสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษเขตอำเภอวังหิน นายสมชัย เสาสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านโพนเพ็ก ม.9 นายวรพงษ์ มีแก้วผู้ใหญ่บ้านทุ่งน้อย ม.4 นาย สุบิน สำเภา ผู้ใหญ่บ้านป่าชาติ ม.8 นาย รัศมี สุธาตุผู้ใหญ่บ้านป่าชาติ ม.12 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละแปดคนได้ร่วมประชุมวางแผนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 92 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี 2567 ที่ประชุมได้วางแผนร่วมกันที่จะทำการปลูกต้นไม้บริเวณสองฝั่งลำห้วยคล้า ที่ชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกเรียบร้อยแล้ว ช่วงวังตามืดประมาณฝั่งละ 2 กิโลเมตร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ซึ่งวันตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567 ในปีนี้


นายสำเร็จ แจ้อุบล ผู้นำตามธรรมชาติของทั้งสี่หมู่บ้าน ได้กล่าวว่า การขุดลอกห้วยคล้าที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคมากมายตนเองได้พยายามทำความเข้าใจกับชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับจ้างและพี่น้องตามลำห้วย แต่ก็ยังเกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ ตนเองได้คุยกับผู้รับจ้างว่าอย่าได้เกลี่ยดินเข้าไปในสวนยางโดยเด็ดขาด แต่คนขับรถแม็คโครก็ยังไม่เชื่อฟัง แอบทำในเวลาที่นายช่างคุมงาน เจ้าหน้าที่ชลประทานและตนเองไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้น จึงทำให้เกิดปัญหาฟ้องร้องกันเรียกร้องค่าเสียหายถึงศาล ซึ่งคงมีการนัดไกล่เกลี่ยที่ศาลอีก จึงขอฝากท่านผู้นำทุกท่าน ได้ประสานผู้เสียหายได้มีการผ่อนปรนลดหย่อนค่าเสียหายจากราคาที่ได้ทราบมาต้นละ ๒,๕๐๐ บาท ต่ำลงมาอีกเป็นต้น และควรเป็นข้อมูลตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่หวังเอาค่าเสียหายที่มากจนเกินไป ตนเห็นว่าจะเหมาะสมกับทุกฝ่าย ซึ่งอาจทำให้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยลงจบได้โดยเร็วจะดีกับทุกๆฝ่ายให้มีเรื่องเจรจาไม่ลงตัวเป็นระยะยาว ซึ่งเหตุดังกล่าวก็จะมีผลกระทบกับส่วนรวมของชุมชนที่มีโอกาสจะพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องและอาจเพราะสาเหตุนี้ทำให้งบประมาณ ปี 2567 ไม่ได้รับการพิจารณาและมีการโยกงบประมาณไปจุดอื่น ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนที่ยังคงติดค้างอยู่แทน จึงขอมอบหมายให้นายทิวา รุ้งแก้วและคณะได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์งบเหลือจ่ายปี 2567 เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากได้รับความอนุเคราะห์สามารถดำเนินการได้เลยเพราะชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ได้สำรวจและออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว

บุญทัน ธุศรีวรรณ รายงาน