Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ. และ จนท.อคส. เข้าร่วมทำการตรวจสอบการรับมอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อ 29 ส.ค.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ. และ จนท.อคส.
เข้าร่วมทำการตรวจสอบการรับมอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561

จากคลัง บริษัท พี.เอ.เอส (2556) หลังที่ 5 เลขที่ 999 ม.1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป. มายัง บจก.วีพีเอฟ กรุ๊ฟ (๑๙๗๓) สาขา 3 เลขที่ 130/4 ม.16 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ.
โดยรถบรรทุกพร้อมพ่วง จำนวน 14 คัน เข้าทำการตรวจสอบและชั่งน้ำหนักการบรรทุก โดยมีปริมาณข้าวสารฯ รวมน้ำหนักสุทธิ จำนวน 410.45 ตัน
โดย บริษัท พี.เอ.เอส (2556) มียอดการรับมอบข้าวสารเหนียวขาว 10 % จำนวน 20,091 ตัน ซึ่งได้ดำเนินการส่ง – รับ ข้าวสารฯ ไปแล้ว จำนวน 4,069.90 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.25