Uncategorized

เพชรบูรณ์ นายอำเภอวังโป่ง พาเที่ยวชมน้ำตกคลองบ่อหญ้า

เพชรบูรณ์ นายอำเภอวังโป่ง พาเที่ยวชมน้ำตกคลองบ่อหญ้า

นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวังโป่ง ได้ร่วมนำคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมชาวบ้าน เข้าเที่ยวชมน้ำตกคลองบ่อหญ้า แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่7 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีลักษณะเส้นทางแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นเส้นทางโดยรถยนต์ ขับขี่ไปตามเส้นทางตรวจการณ์ และทางชักลากพืชผลเกษตรของชาวบ้าน ไปจนถึงลานจอดรถ ลานกิจกรรม รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นช่วงที่สอง จะเป็นการเดินเท้า เพื่อศึกษาธรรมชาติ เดินลัดเลาะคดเคี้ยวไปตามเชิงเขา เรียบเลาะริมลำธาร บางช่วงเดินตามลำห้วย เราเรียกว่า สะพานน้ำธรรมชาติ รวมระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร


เมื่อไปถึงตัวน้ำตกคลองบ่อหญ้า จะมีภูมิประเทศเป็นร่องห้วยลึก สภาพพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน เป็นขุนต้นน้ำลำธาร ซึ่งเกิดจากเทือกเขาใหญ่ อยู่ทางด้านทิศเหนือของสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน บางช่วงของน้ำตกคลองบ่อหญ้า จะมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และมีเกาะแก่งภายในลำห้วย มีน้ำใสไหลเย็นตลอดปี โดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งยอดสูงสุด ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกคลองบ่อหญ้า นักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำคลายร้อนได้อย่างปลอดภัย
อีกทั้ง น้ำตกคลองบ่อหญ้าแห่งนี้ นอกจากเป็นต้นน้ำลำธารน้ำตกที่สวยงามแล้วนั้น ยังให้คุณประโยชน์ต่อชาวบ้านหลายพื้นที่ เช่น อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน อำเภอตะพานหิน อำเภอทับคล้อ ได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี

มนสิชา คล้ายแก้ว และทีมข่าวอำเภอวังโป่ง