Uncategorized

โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี โครงการจ้างงานผู้พิการเพื่อทำงานในชุมชนฯ.

โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี โครงการจ้างงานผู้พิการเพื่อทำงานในชุมชนฯ.

________________________ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า. พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล นางปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ. ฉัตรชัย กัณหะกาญจนะ ผอ.กอง.กพ.ทบ. ผู้แทนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) ผู้แทนบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวกำลังพล ทบ. ที่พิการ ตามโครงการจ้างงานผู้พิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือสาธารณประโยชน์ จำนวน ๕ โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน จากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซสจำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ. อานันทมหิดล.