Uncategorized

กฐินสามัคคีวัดศิริรัตน ปี 61

กฐินสามัคคีวัดศิริรัตน ปี 61
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการวัดศิริรัตนวนาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดงานฉลององค์กฐินสามัคคี ปี 2561 โดยมี พ.ต.อ.ธนสิทธ์ ถนอมสินอนันต์ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจทางหลวงกรุงเทพมหานครฯพร้อมภรรยานางอริยาภรณ์ ถนอมสินอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพใหญ่ มีคณะผู้กำกับการจาก สภ.พื้นที่ต่างๆ และนายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัททองขาวจำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี โดยมีพระมหาพรปกิต กิตติมโน เจ้าอาวาสวัดศิริรัตนวนารามรับถวาย

ในโอกาสเดียวกันนี้ พลตำรวจตรี สัณน์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมภรรยาและคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมทำบุญกฐินครั้งนี้ จำนวน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีวัดศิริรัตนวนาราม ทั้งนี้มียอดรวมผู้บริจาคเงินเข้ากองกฐินสามัคคีจากสายต่างๆเป็นจำนวน 1,057,666 (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบหกบาท) โดยทางวัดจะนำเงินที่ได้ไปปรับปรุงต่อเติมกุฏิที่กำลังสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป.

ภาพ-ข่าว โดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์