Uncategorized

ทัพเรือภาคที่3ขอบคุณสื่อ ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ยันพร้อมมุ่งมั่นดูแลประชาชน

ทัพเรือภาคที่3ขอบคุณสื่อ ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ยันพร้อมมุ่งมั่นดูแลประชาชน

28 ต.ค. 2562 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 จัดงาน “สื่อมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์ ทัพเรือภาคที่ 3” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทัพเรือภาคที่ 3 ด้วยดีเสมอมา โดยมีพลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวพบปะสื่อมวลชน และแนะนำพลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์,พลเรือตรี วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ พลเรือตรี มงคล ประยูรศุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และพลเรือตรี ประกอบ สุขสมัยเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ต่อสื่อมวลชน

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า การจัดงานวันนี้ได้พบปะพบกันระหว่างทัพเรือภาคที่ 3 กับสื่อมวลชนในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในพื้นที่อันดามันซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

สำหรับทัพเรือภาคที่ 3 มีกองบัญชาการที่จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตทะเลอันดามัน รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต,ระนอง,กระบี่,พังงา,ตรังและสตูล ทำหน้าที่รักษากฎหมายและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลที่เรียกว่า “ศรชล.” เป็นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่รักษาความมั่นคงทางทะเล โดยมีเรือปฏิบัติการในพื้นที่กว่า 17 ลำ ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ทัพเรือภาคที่ 3 จะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน สื่อมวลชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะทำงานบูรณาการกับสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ