ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เปิดสนามสอบ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่

เปิดสนามสอบ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 พระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง ประธานสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและเอก ประจำปี 2566 สนามสอบอำเภอสะเมิง,พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง รองประธานสนามสอบ ให้การต้อนรับตัวแทนจากแม่กองธรรมสนามหลวงนำโดย พระครูปลัดเฉลิมพล สุเมโธ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม. พร้อมคณะ 6 รูป มาเยี่ยมสนามสอบและได้ถวายปัจจัยสมทบค่าอาหารในการดำเนินการสอบธรรม จำนวน 3,000 บาท และพระราชโพธิวรคุณ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะทีมกองงานเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาเยี่ยมสนามสอบ ณ วัดสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา