Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการจัดรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ 31 ม.ค.62 เวลา 0500-0900 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการจัดรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองในอากาศ เส้นทางถนนขุนลุมประพาส และถนนปางล้อ อ.เมือง จว.ม.ส. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย