Reporter&Thai Army

พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกคลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับ นางจำเนียง ฉุนชาวนา อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้

พิษณุโลกพ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39/รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกคลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับ นางจำเนียง ฉุนชาวนา อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้ และต้องดูแลหลาย อายุ 13 ปี ซึ่งเป็นเด็กพิการแต่กำเนิด ณ บ้านเลขที่ 119/1 ม.1 บ.บึงลำ ต.บางกระทุ่ม จว.พ.ล.ปรีชา นุตจัรส ราย งาน