Reporter&Thai Army

พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.น.ว. ร่วมกับ พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.หนองบัว, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และ ตัวแทนกลุ่มแกนนำต่อต้านโรงไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

– เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พ.อ.เกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.น.ว. ร่วมกับ พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.หนองบัว, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และ ตัวแทนกลุ่มแกนนำต่อต้านโรงไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ มทบ.๓๑ ที่บริการตรวจโรค วัดความดัน ให้คำปรึกษา จ่ายยา แก่ชาวบ้านที่เข้ามารับการรักษาฟรี ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๑ บ.เนินน้ำเย็น ต.หนองบัว และตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑.นางสมศรี พุ่มจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๐/๑๐ ม.๑ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ซึ่งเป็นโรคร่างกายผอม, มีแผลกดทับที่สะโพก, ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, ความดัน, อัลไซเมอร์๒.นายทองดี คำอินทร์ บ้านเลขที่ ๙๖ ม.๙ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ซึ่งอาการไม่ตอบสนอง, หายใจเร็ว, แขนขาแข็งตลอด, มีแผลทับบริเวณสะโพก พร้อมทั้งพูดให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วย ณ ม.๑ บ.เนินน้ำเย็น ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย