Uncategorized

ตาก-นอภ.พบพระ – ปภ.- ทหาร-อบต.-ปกครอง ร่วมสำรวจ ถนนพัง หลัง ฝนตกหนัก ดินทรุด เส้นทาง เข้าบ่อขยะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ ขาด การคมนาคม ใช้การไม่ได้

ตาก-นอภ.พบพระ – ปภ.- ทหาร-อบต.-ปกครอง ร่วมสำรวจ ถนนพัง หลัง ฝนตกหนัก ดินทรุด เส้นทาง เข้าบ่อขยะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ ขาด การคมนาคม ใช้การไม่ได้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จากการที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะบนภูเขาและยอดดอย ทำให้ถนนเส้นทางเข้าไปยังบ่อขยะ หมู่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ทรุดพัง เสียหายถูกตัดขาด การคมนาคม รถยนต์ใช้การวิ่งผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด ประจำพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ช่องแคบ เดินทางเข้าตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานให้ฝ่ายปกครองทราบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผงเหล็กมากั้นถนนเพื่อเป็นสัญญาณเตือน รถผ่านไม่ได้

ล่าสุด นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ,พ.ท.สุทธิพงษ์ งาเวียง ผบ.บก.ควบคุม.ฉก.ร.14 นายสมพงษ์ ศรีบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ช่องแคบ อ.พบพระ ,ทหาร,ตำรวจ,ฝ่ายปกครองได้ออกตรวจถถนนที่เกิดการชำทรุดเสียหายทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ถนนเส้นบ่อขยะ หมู่ 15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ ขณะนี้ อำเภอได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขถนนดังกล่าว

นายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัย( ปภ.)ตาก สาขาแม่สอด ว่า มีฝนตกหนัก ในพื้นที่อำเภอพบพระ ทำให้ ถนนสมบูรณ์ทรัพย์ เสียหายถนนขาด ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมกับ ฝ่ายปกครอง ทหาร ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้อบต.รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่าน นายอำเภอพบพระ และหาช่วยเหลือต่อไป

นายสมพงษ์ ศรีบัว นายก อบต.ช่องแคบ กล่าวว่า ฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ ดินทรุดถนนพัง ยาวประมาณ 30 ถึง 40 เมตร บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตนเองได้นำช่างมาสำรวจความเสียหายและรายงานไปยังอำเภอพบพระเรียบร้อยแล้ว ยังสั่งการให้ปพอบตช่องแคบนำกรวย และแผงกั้น มากั้น แล้วยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบ ถนนเสียหาย และปิดการเดินทางชั่วคราว และไปใช้ถนนเส้นอื่น ก่อน

//////////////////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน