Uncategorized

ปราจีนบุรี ตำรวจ-กู้ภัยช่วยน้องหมาพลัดตกท่อระบายน้ำนาน 7 วัน!!

ปราจีนบุรี ตำรวจ-กู้ภัยช่วยน้องหมาพลัดตกท่อระบายน้ำนาน 7 วัน!!

วันนี้ 30 สค.61 สภ.
กบินทร์บุรี ได้รับแจ้ง
จากศูนย์วิทยุ 191 ประ
ชาชนร้องขอความช่วย
เหลือสุนัขพลัดตกท่อ
ระบายน้ำ บ.โนน ม.8
ต.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี หลังได้รับ
แจ้งพร้อมกำลังรุดไป
ยังที่เกิดเหตุทันที ที่เกิด
เหตุบริเวณริมถนนปาก
ทางเข้าวัดโนนสูงนันทา
ราม ริมถนนมีพลเมืองดี
ยืนอยู่ที่เกิดเหตุที่พบ
น้องหมาส่งเสียงร้องดัง
ออกมาจากท่อระบาย
น้ำอย่างโหยหวน ขณะ
เดียวกัน อาสาสมัครกู้
ภัยสัจจะกบินทร์บุรี นายบุญเพ็ง นอสีหา ได้
มายังที่เกิดเหตุเพื่อหา
ทางช่วยเหลือขึ้นมาจาก
ท่อระบายน้ำซึ่งมีน้ำอยู่
ในท่อขนาด 60 ซม. ใช้
เวลาใช้เชือกบ่วงต้อนคล้องคอหมาออกมา 1
ชม.ผ่านไปไม่สามารถ
ช่วยน้องหมาออกมาจาก
ท่อได้ เพราะน้องหมาตก
ใจกลัวหนีเข้าท่อด้านใน
ต่อมาอบต.นำรถน้ำมา
ฉีดเพื่อให้น้องหมาหนี
ออกมาปากท่อ ใช้เวลา
30 นาที ชาวบ้านบางคนลงทุนซื้อไก่ทอดมาล่อให้ออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ นายเกียรติศักดิ์
เงินเต็ม ผู้พบเห็นอีกราย
หนึ่งที่พยายามช่วยน้อง
หมาที่ตกอยู่ในท่อระบายน้ำ โดยนำกระเบื้องเก่ากับเศษ
พลาสติดมัดติดกันเป็น
บรรใดเพื่อให้หมาปีนขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อ4-5 วันที่ผ่านมาจนกระทั่ง
มีคนพบได้ยินเสียงหมา
ส่งเสียร้อง จึงพากันมา
ช่วยเหลืออึดใจต่อมาเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงทำให้หมาหนีออกมาบริเวณปลายท่อและช่วยน้องหมาออกมาได้ในสถาพอิดโรยเดินแทบไม่ไหว ขณะที่มีผู้ว่าเป็น
สุนัขของตนหลังจากที่
มีชาวบ้านพูดต่อๆกันว่า
มีคนพบเห็นหมาตกอยู่
ในท่อระบายน้ำ นส.
ดาราพร มากเปี่ยมสินธ์
อยู่บ้านเลขที่ 491 ม.8
ต.กบินทร์ อ.อบินทร์บุรี
โดยบอกว่าหมาที่บ้านสีแดงคาดขาวชื่อปีโป้หายออกจากบ้านเมื่อ 4-5 วัน หาตามบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่พบ กระทั่งมีคนพูดกันว่ามีคนกำลังช่วยหมาตกท่อจึงมาดูว่าใช่เจ้าปีโป้หรือไม่ เรียกชื่ออยู่นานจึงเดินตามยายกลับบ้าน รู้สึกดีใจมากและอยากขอบคุณทุกคนที่มาช่วยน้องหมาขึ้นจากท่อระบายน้ำออกมาได้กลับจากซื้อไก่ทอดทุกคนแยกย้ายกันกลับหมดแล้วฝากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเหลือ นส.ดาพรกล่าวทั้งน้ำตาด้านอาสาสมัครกล่าวว่าฝากให้อบต.
กบินทร ์หาฝาท่อมาปิดให้มิดชิดเกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะท่อระบายน้ำมีความลึก 60 ซม.และกว้างพอที่เด็กจะพลัดตกลงไปเพราะไม่มีฝาปิดท่อที่ผ่านมาเคยมีฝาปิดท่อแต่ถูกพวกหัวโขมยลักไปขายเป็นของเก่าหมดแล้ว…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุร/รายงาน