Uncategorized

นครนายก อบรมการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานถวายความรู้พระ น ว กะ

นครนายก อบรมการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานถวายความรู้พระ น ว กะ
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดโครงการอบรมปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานและถวายความรู้สำหรับพระ น ว กะ
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ จังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ จัดอบรมโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานและถวายความรู้สำหรับพระ น ว กะ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 12 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-31สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ในช่วงเวลา 13.00 น.ของวันนี้ได้นำพระ น ว กะ ที่เข้าอบรมจำนวน 120 รูป เดินธุดงค์ปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ออกจากวัดอุดมธานี มุ่งหน้าวัดศรีนาวา สิ้นสุดที่วัดคีรีวัน เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโล เพื่อศึกษาหาความรู้ยังวัดต่างๆของการอบรมในครั้งนี้
พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกกล่าวว่า การจัดอบรมการปฎิบัติวิปัสสนากัมฐานถวายความรู้พระ น ว กะ เพื่อให้ได้การศึกษาเรียนรู้ พระธรรมวินัย ตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า หรือไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักการเรียนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า นำไปสู่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและนำไปสุ่ความหลุดพ้น ทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทมาในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรอบรมพระ น ว กะหรือพระที่บวชใหม่ก็เช่นกัน

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก