สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา เปิดขัวบุ่นแลนด์มาร์คใหม่รับท่องเที่ยวหนองเล็งทราย หนาวนี้

พะเยา เปิดขัวบุ่นแลนด์มาร์คใหม่รับท่องเที่ยวหนองเล็งทราย หนาวนี้

31ต.ค.61 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสันกำแพง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เปิดขัวบุ่น หรือสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 300 เมตร รับท่องเที่ยวหนองเล็งทราย หลังชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่

 

คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันทำการเปิดขัวบุ่น หรือสะพานไม้ไผ่ บริเวณหนองเล็งทราย ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า หลังชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่ใจ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเริ่มเข้าท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศหนองน้ำแห่งนี้ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

 

โดยนายเกษม สวณา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า ระบุว่า การสร้างขัวบุ่น หรือสะพานไม้ไผ่ดังกล่าว แรกเริ่มเดิมทีภายในพื้นที่ของหมู่บ้าน มีพื้นที่สาธารณะและทำการปลูกพืชผักต่างๆแต่ถูกกระบือของหมู่บ้านตรงข้ามพื้นที่ ที่มีจำนวนมากเข้ามาทำลายพืชผล จึงได้ทำการสร้างรั้วไม้ไผ่เพื่อป้องกันแต่พบว่า ไม้ที่สร้างเกิดการผุพัง จึงได้ทำสะพานไม้ไผ่ขึ้นเป็นระยะทางประมาณ 30 เมตร แต่พบว่ามีผู้คนเดินทางผ่านไปมามักจะแวะนำไปโพสต์ลงในโลกโซเซี่ยล จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และมีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวกันไม่ขาดสาย ทางหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพิ่มเติมเป็นระยะทางกว่า 300 เมตร ซึ่งหลังสร้างเสร็จประมาณ 1 อาทิตย์พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวกว่า 4-5 พันคน ซึ่งขัวบุ่นแห่งนี้จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถาวรต่อไป เนื่องจากอยู่ในธรรมชาติที่สวยงาม และในช่วงระยะเวลาดอกบัวบานสพรั่งที่นี่ก็จะรายล้อมด้วยสวนบัวซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ และในขณะนี้ก็ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่ใจ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้