ข่าวรัฐสภา

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 นาฬิกา หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำความรู้จักพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน