ข่าว ร้อยเอ็ด

พระครูปลัดทองใบ สุปภาโสนำคณะสงฆ์และชาวบ้านโนนสะอาดจัดพิธีตักบาตรเทโวสืบสานประเพณีท้องถิ่นร้อยเอ็ด

พระครูปลัดทองใบ สุปภาโสนำคณะสงฆ์และชาวบ้านโนนสะอาดจัดพิธีตักบาตรเทโวสืบสานประเพณีท้องถิ่นร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

เมื่อเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับคณะสงฆ์ และขาวบ้านโนนสะอาดจัดพิธีตักบาตรเทโว ตามประเพณีท้องถิ่นและตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตามแนวทางวิถีพุทธของชาวบ้านโนนสะอาด

ทั้งนี้ การตักบาตรเทโวนั้น เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จถึงโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสนคร พระพุทธองค์ได้ทรงนำเหล่าพุทธสาวกออกรับบิณฑบาตจากประชาชนที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จเพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือเอาวันหลังออกพรรษา 1 วัน คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็น “วันคล้ายวันเสด็จลงจากเทวโลก จึงเรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณะ แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-5730-542/ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน/ภาพ