ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

วัดท่าตอน จัดพิธี “ตักบาตรเทโวโรหณะ”

วัดท่าตอน จัดพิธี “ตักบาตรเทโวโรหณะ”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พระเดชคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง นำพระภิกษุสามเณร จำนวน 108 รูป มารับอาหารบิณฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง จากพุทธศาสนิกชน ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เนื่องในวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมา ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวไทย – นักท่องเที่ยว ร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา