Uncategorized ข่าว กำแพงเพชร

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืชบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของผักตบชวาหรือวัชพืช พร้อมทั้งทำความสะอาดริมคลองซอยเข้าบึงช้าง ตำบลจันทิมา

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค […]

Uncategorized ข่าว กำแพงเพชร

อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภาคเหนือตอนล่าง ตามโครงการปลูกป่า ๔ ภาคครั้งที่ ๒

อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉล […]

ข่าว กำแพงเพชร

จังหวัดเพชรบูรณ์ งานแถลงข่าวมะขามหวานเกมส์

งานแถลงข่าวมะขามหวานเกมส์ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. […]

Reporter&Thai Army ข่าว กำแพงเพชร

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมพิธีอัญเชิญขบวนคณโฑน้ำอภิเษก ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

เมื่อ 100830 เม.ย. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.ประที […]

Reporter&Thai Army ข่าว กำแพงเพชร

กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกและตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร ใส่คนโทณ ณพระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง

กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก […]