วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565

กองอำนวยการศูนย์ประส

Read more

กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ใส่ใจทุกครอบครัวของกำลังพล และประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 กองพั

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 (ขุนอาสา 310) เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ต.นาบ่คำ

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

(มีคลิป) “กำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ กรมทหารพรานที่ 35 เร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน”

“กำลังพลจิตอาสาภัยพิ

Read more

“ศบภ.ร.14 พัน.1” จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าดำเนินการตรวจสอบ/ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่

“ศบภ.ร.14 พัน.

Read more

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูน้ำ ลำคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืชบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของผักตบชวาหรือวัชพืช พร้อมทั้งทำความสะอาดริมคลองซอยเข้าบึงช้าง ตำบลจันทิมา

อำเภอลานกระบือ จังหว

Read more

อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภาคเหนือตอนล่าง ตามโครงการปลูกป่า ๔ ภาคครั้งที่ ๒

อำเภอขาณุวรลักษณ์ จั

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมพิธีอัญเชิญขบวนคณโฑน้ำอภิเษก ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

เมื่อ 100830 เม.ย. 6

Read more

กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกและตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร ใส่คนโทณ ณพระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง

กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร เ

Read more