ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ .ณ. ห้องมหาธาตุศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ .ณ. ห้องมหาธาตุศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 ณ. ห้องมหาธาตุ ศูนย์ราชการชั้น 3 อาคาร 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2563 เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประกอบไปด้วย หัวหน้าหน่วยราชการ ที่สำคัญเช่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายพงษ์พิทยาธนไกรศรีทองเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการ

ต่างๆรวมถึงนายกสมาคม สื่อ ต่างๆ ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของงานและจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวรวมถึงจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาใบปลิวประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานและเชิญชวนให้ส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชน มาออกร้านนิทรรศการออกร้านจำหน่ายสินค้าเป็นต้น
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ได้ถูกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์