Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ผบ.มทบ. 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพลและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาและเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ผบ.มทบ. 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพลและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาและเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เย็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ที่ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ,กำลังพล และครอบครัว ให้แน่นแฟ้น

โดยมอบให้ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวินัยการจราจร และการแต่งกาย การป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันไฟไหม้และเน้นย้ำไม่ให้กำลังพลและครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะเพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ ความเป็นอยู่ ของกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักข้าราชการ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ อย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท

และให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ โดยเน้นย้ำให้ กำลังพลและครอบครัว ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยสมบูรณ์ และร่วมกันเลือกคนดีมาเป็นผู้นำประเทศ

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/0817082129/ข่าว
CR:ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ