Uncategorized

น้ำใจคนภูเก็ต หลั่งไหล ร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

น้ำใจคนภูเก็ต หลั่งไหล ร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว จากศูนย์รับบริจาคมูลนิธิเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง
วันนี้ (1 ส.ค.61) ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รับมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แตก จากศูนย์รับบริจาคศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ซึ่งมีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนร่วมบริจาคเป็นเงินจำนวน รวม 106,108 บาท

ด้านนายกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม ประธานศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง เปิด

 

เผยว่า หลังจากที่เปิดศูนย์รับบริจาคได้มีพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ที่มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาบริจาคเป็นจำนวนมาก ทั้งเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากสิ่งของที่ได้รับบริจาคมามีจำนวนมากและกำลังคนจิตอาสาในการคัดแยกสิ่งของเป็นหมวดหมู่มีไม่เพียงพอ จึงเชิญทุกท่านที่มีจิตอาสามาร่วมกันแพคสิ่งของได้ที่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต ได้ทำการเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ที่บริเวณ อาคารคอซิมบี้ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ สิ่งของที่บริจาคนั้นต้องเป็นของใหม่ ที่มีมาตรฐาน ไม่มีสภาพเสี่ยงต่อการชำรุด บูดเน่า เสียหาย หลีกเลี่ยงสิ่งของที่ใกล้หมดอายุ หรือสิ่งของใช้แล้ว สิ่งของที่จำเป็น อาทิ เต้นท์พักพิง สุขาสำเร็จรูป ยารักษาโรค เป็นต้น โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ ที่บริเวณห้องโถง โถงชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและอีกช่องทางคือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่ 067-0-12886-4 สอบถาม

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ รายงาน