Reporter&Thai Army

เป็นกำลังใจให้….กำลังพลร่วมผสม “คอบร้าโกลด์ 2019 ” กับกิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน จังหวัดตาก …

เป็นกำลังใจให้….กำลังพลร่วมผสม “คอบร้าโกลด์ 2019 ” กับกิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน จังหวัดตาก …

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กำลังพลร่วมผสมการฝึก “คอบร้าโกลด์” ในโครงการช่วยเหลือประชาชนกิจกรรมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งถือเป็น 1 ใน 6 โครงการก่อสร้างที่ทหารช่างจากทางกองทัพภาคที่ 3 โดยกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 20 นาย กำลังพลสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย และกำลังพลสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย ได้มาร่วมกันสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 1 เดือน และจะส่งมอบอาคารภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

 

ทั้งนี้ปัจจุบันกำลังพลทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และมิตรประเทศ ได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนการก่อผนังอาคาร​ ชั้นที่​ 2 ,เชื่อมติดตั้งโครงหลังคา(ในส่วนแป)​ และมุงกระเบื้องหลังคาอาคาร มีความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไปกว่าร้อยละ 35.2 % ซึ่งเร็วกว่าแผนการก่อสร้าง 2 %

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสชื่อว่า “คอบร้าโกลด์” เป็นการฝึกร่วมผสมกับนานาชาติขนาดใหญ่ มีประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่ 38 โดยได้หมุนเวียนการฝึกเป็นวงรอบๆ ละ 2 ปี คือ ปี 2562 และ 2563 ซึ่งปีนี้เป็นวงรอบการฝึกแบบ Light year โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกำลังพลในกองบัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติ ที่มีประเทศเข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 29 ประเทศ ซึ่งการฝึกประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX), การฝึกภาคสนาม (FTX) และโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศพร้อมกับการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม