Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) มอบหมาย ชป.ประจำอำเภอลับแล จัดกำลังพล ป.21 พัน.20 พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว​ เพื่อสำหรับ อุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำ

เมื่อ 020900 เม.ย.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) มอบหมาย ชป.ประจำอำเภอลับแล จัดกำลังพล ป.21 พัน.20 พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว​ เพื่อสำหรับ อุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำและประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการของกองทัพบก ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง มีประชาขนได้รับผลประโยชน์​จำนวน​250 ครัวเรือน​ ณ ม.8 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์​