Reporter&Thai Army

พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ มอบหมายให้ พ.ท.โสภิต สุขเจริญ รอง ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ ร่วมกับ กำนัน – ผญบ. และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านของ นายผดุง ชุมภูแก้ว

เมื่อ ๐๒๑๐๐๐ เม.ย.๖๒ พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ มอบหมายให้ พ.ท.โสภิต สุขเจริญ รอง ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ ร่วมกับ กำนัน – ผญบ. และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านของ นายผดุง ชุมภูแก้ว อายุ ๓๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๘ ต.สันหลวงกลาง อ.แม่จัน จว.ช.ร. เมื่อ ๐๑๑๗๐๐ เม.ย.๖๒ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป