ข่าวการศึกษาและไอที

นอภ.แม่สาย มอบบัตรไทยใหม่ ให้นักเรียนและเยาวชน ในมาตรา 7 ทวิ และมาตรา 23 จำนวน รวม 29 คน

นอภ.แม่สาย มอบบัตรไทยใหม่ ให้นักเรียนและเยาวชน ในมาตรา 7 ทวิ และมาตรา 23 จำนวน รวม 29 คน
///////////////////


เมื่อวันที 2 ก.ย.61 เมื่อเวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้มอบบัตรไทยใหม่ให้แก่นักเรียนและเยาวชน ที่ได้สัญชาติไทยใหม่ตามมาตรา 7 ทวิ จำนวน 27 ราย และมาตรา 23 จำนวน 2 ราย รวม 29 ราย ที่เป็นไปตามการอนุมัติการขอสัญชาติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยอนุมัติในหลักเกณฑ์การขอสัญชาติได้โดยบิดา และมารดา เป็นคนต่างด้าว ณ ห้องประชุมชั้นสอง อ.แม่สาย พร้อมกล่าวให้โอวาท และแจ้งให้ทราบถึงถึงสิทธิ หน้าที่เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย

///////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///// รายงาน //////////