Uncategorized

สส.ชลบุรี พบแม่ทัพเรือภาค 1 ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวประมง

สส.ชลบุรี พบแม่ทัพเรือภาค 1 ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวประมงในวันนี้ 2 ธ.ค.62 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นายสะถิระ เผือกประพันธ์ุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนำคณะเข้าเยื่ยมคำนับ เพื่อหารือข้อราชการในเรื่อง การพัฒนาพื้นที่อำเภอสัตหีบ การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประมงชาว อำเภอสัตหีบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญญาและ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก แผนก ปจว./ปชส.กพร. บก.ทรภ.1