Uncategorized

ผวจ.สระแก้วปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ประสบสาธารณภัย พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของ ยอดเงิน 9 แสนเศษ

ผวจ.สระแก้วปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ประสบสาธารณภัย พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของ ยอดเงิน 9 แสนเศษ
(2 สิงหาคม 2561) เวลา 15.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาวจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ คณะพระสงฆ์ นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 รับบริจาคผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว และรับบริจาคสิ่งของ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ มีผู้บริจาคเงินและสิ่งของ (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 61) ดังนี้
1. เงินสดรวมทั้งสิ้น จำนวน 949,137 บาท
2. ข้าวสาร จำนวน 928 กิโลกรัม
3. น้ำดื่ม จำนวน 643 แพ็ค
4. อาหารแห้ง จำนวน 697 ลัง
5. นมกล่อง จำนวน 249 ลัง
6. เสื้อผ้า จำนวน 899 ถุง
7. อื่น ๆ (นมผง ยารักษาโรค และของอุปโภค) จำนวน 319 ถุง
โดยจะรวบรวมเงินส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และสิ่งของบริจาคส่งมอบให้สถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่นต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง