Uncategorized

ตาก-นายด่านศุลกากรแม่สอด เผยประเทศเพื่อนบ้านประสบอุทกภัยภัย ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าที่ต้องติดค้าง

ตาก-นายด่านศุลกากรแม่สอด เผยประเทศเพื่อนบ้านประสบอุทกภัยภัย ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าที่ต้องติดค้าง
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ กล่าวถึงสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านศุลกากรแม่สอด-เมียวดี ว่าเนื่องจากขณะนี้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม อย่างหนัก ในหลายพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน ซึ่งคาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนแม่สอด ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 น่าจะลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าเส้นทางการขนส่งสินค้า สู่เมืองย่างกุ้ง เส้นทางขาด ไม่สามารถขนส่งสินค้า ได้เป็นเวลาถึง 4 วันแล้ว จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถขนส่งได้ ทำให้สินค้าบางส่วนตกค้าง และช่วงนี้สินค้าส่งออก ก็มีจำนวนน้อยลง เนื่องจากบางส่วนมียุติการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครผ่านชายแดนแม่สอดเป็นการชั่วคราว
อย่างไรก็ตามสำหรับสถิติการค้าชายแดน ในช่วงที่ผ่านมา ถือว่ามีตัวเลขการส่งออกค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่าการส่งออกรวมในขณะนี้ กว่า 56,900 ล้านบาท โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม มีมูลค่าการส่งออก กว่า 7,167 ล้านบาท ส่วนเดือน มิถุนายน มีมูลค่าการส่งออก กว่า 6,482 ล้านบาท สำหรับสินค้า ที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามลำดับ
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน