Uncategorized

ธารน้ำใจชาว จ.ชัยภูมิ ร่วมใจบริจาคสิ่งของชว่ยภัยน้ำท่วม ที่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

จ.ชัยภูมิ 3/8/61 12:00 น.

ธารน้ำใจชาว จ.ชัยภูมิ ร่วมใจบริจาคสิ่งของชว่ยภัยน้ำท่วม ที่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

โดยวันนี้ชาวชัยภูมิ โดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านค่าย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยสมาคมลีลาศจังหวัดชัยภูมิ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง รวมใจกับพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ และชาวบ้านค่าย ตลอดจนประชาชนชาวตำบลนายางกลัก นำสิ่งของมามอบ ให้กับทางหลวงพ่อคำสิงห์ สุนิมฺโล เจ้าอาวาส วัดป่าถ้ำหม้อ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร และชาวจังหวัดนครพนม ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยน้ำท่วม และกำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้โดยถวายสิ่งของส่งผ่านทาง หลวงพ่อคำสิงห์ สุนิมฺโล นำไปมอบให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ/รายงาน