ข่าวกระแสสังคม

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (3 ส.ค.61) ที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จัหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมออกหน่วยบริการ และให้ความรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน โดยมีประชาชนเข้าในโครงการเป็นจำนวนมาก
นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นการจัดงานในลักษณะการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการออกหน่วยบริการของหน่วยงานภาคี ซึ่งการดำเนินงานประกอบไปด้วย การถ่ายทอดความรู้ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงตัวอย่างของจริง การสาธิตและฝึกปฏิบัติ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านบัญชี และด้านกฎหมาย