คณะส่วนล่วงหน้าตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย


คณะส่วนล่วงหน้าตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัยวันนี้(3 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กับนายสืบ ชื่นอารมย์ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และคณะส่วนล่วงหน้า พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสด็จไปทรงศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย เป็นการส่วนพระองค์ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 0556212286