ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา และรักษ์คลองแงะ

สงขลา/สะเดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา และรักษ์คลองแงะ เพื่อร่วมกันดูแลคลองต้นน้ำ แหล่งผลิตน้ำประปาของชาวพังลา และอำเภอหาดใหญ่

วันนี้ 4 มี.ค.62 นาย ศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝายมีชีวิต ตามโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา และรักษ์คลองแงะ ฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ของประเทศ ณ สะพานศาลเจ้าเง็กเซียน ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนารชการ คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า 20 โรง คณะครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 300 คน

การสร้างฝายมีชีวิตลูกที่ 935 ของประเทศ เนื่องจากต้องการชลอน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และผลิดน้ำประปาของชาวคลองแงะ และอำเภอหาดใหญ่ทั้งเมือง เป็นการรวมพลังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำ

เนื่องจากที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรม ได้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทำให้เกิดมลพิษ น้ำเน่าเสีย ทำให้ปลาตายเป็นแพ และเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชน และสัตว์เลี้ยง ที่อาสัยอยู่ริมสองฝั่งคลอง
โดยในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ปลุกต้นไทร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ริมคลองจุดสร้างฝาย จำนวน 6 ต้น เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวอำเภอสะเดา รายงาน