ข่าว พะเยา

พะเยา ประเพณีเปลี่ยนผ้ามัดเอว รัตนพัสตร์พ่อขุนงำเมือง

พะเยา ประเพณีเปลี่ยนผ้ามัดเอว รัตนพัสตร์พ่อขุนงำเมือง

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายพงษ์พันธุ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่า ราชการจังหวัดพะเยา น.ส. จุฬาสินีโรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการสำนักงานวัฒนธรรม และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมกันทำพิธีเปลี่ยน รัตนพัสตร์ หรือผ้ารัดเอว ผ้าเจ็ดสีและพวงมาลา อนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรภูกามยาว(พะเยา) ซึ่งถือเป็นงานประเพณีประจำปี ทุกวันที่ 5 มีนาคม จะมี มีงานประเพณีพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง และมีการเปลี่ยน ผ้า 7 สี มัดดาบหรือพระแสง และเปลี่ยน ดอกไม้มาลา ที่พักร ข้างซ้าย พร้อมกับเปลี่ยนผ้า รัตนพัสตร์ หรือผ้ามัดเอว พ่อขุนงำเมือง ที่สืบทอดกันมา เป็นประจำทุกปี

 

สำหรับอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองอดีตกษัตริย์ผู้ปกครอง อาณาจักรภูกามยาว(พะเยา) ยืนเด่นสง่าตั้งประดิษฐาน อยู่บริเวณ ริมกว๊านพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งทุกวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีจะมีงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง พร้อมกับจะมีการเปลี่ยน เครื่องประดับ อนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง ด้วยเช่นกัน

https://youtu.be/c864kCyQp5s