ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”!!

ร้อยเอ็ด-เปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”!!

วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรม

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการขยายผลการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการขยายผลการฝึกอบรม เพื่อทำหน้าที่จิตอาสา 3 ประเภท ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 400 คน
ุ่
ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//สื่อฯรายงาน