ข่าว เพชรบุรี

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอท่ายาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิ.ย .62

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอท่ายาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิ.ย
.62

เมื่อเวลา19.00น.วันที่3มิถุนายน 2562 นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานในพืธีถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอท่ายาง โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ,ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญบ้าน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมด้วยความปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี ที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
โดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฎิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี