Uncategorized

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานแหล่งท่องเที่ยวน่าชม อาหารน่ากิน ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานแหล่งท่องเที่ยวน่าชม อาหารน่ากิน ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

ที่บริเวณตลาดกรีนมาร์เก็ต ข้างองค์พระใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานแหล่งท่องเที่ยวน่าชม อาหารน่ากิน ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561มีนางธีรพร พรพฤฒิพันธ์ ประธานโอท็อปเพชรบูรณ์ นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ


ทั้งนี้ การจัดงานเป็นการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ด้านการตลาดสินค้าของชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ วิถีอินทรีย์ ซึ่งภายในงานมีบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์และปลอดภัยจากกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ อาทิ ผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น อะโวคาโด อินทผาลัม และอาหารหวานคาวที่ทำจากวัตถุดิบกรีนมาร์เก็ต เช่น ขนมจีนหล่มเก่า เมนูจากปลา และอีกมากมายกว่า 120 บูท การส่งเสริมการขายช่วงนาทีทองโดยสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษชิ้นละ 1 บาท การเสวนา ในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งอนาคต” การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคและเกษตรกรด้วยเกษตรอินทรีย์ และมีการแสดงมินิคอนเสริ์ตจากศิลปินชื่อดัง ก้อง ห้วยไร่ เบล ขนิษฐา ทั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้อยู่ ผู้มาเยือน ได้รู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิตและการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งในอนาคต สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบูรณ์จะได้เตรียมผลักดันให้เป็นตลาดต้องชมแห่งใหม่ของจังหวัดต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว