ภัยพิบัติ

ปราจีนบุรี อลหม่านชาว บ้านขนของหนีน้ำป่ากลางดึก!!

ปราจีนบุรี อลหม่านชาว
บ้านขนของหนีน้ำป่ากลางดึก!!

เมื่อเวลา 02.00 น.ที่ผ่าน
มาชาวบ้านโคกกรวด ม.
7 ต.โพธิงาม อ.ประจันต
คาม จ.ปราจีนบุรี แตก
ตื่นน้ำป่าไหลหลากท่วม
บ้านเรือน รีบแจ้งผู้ใหญ่
บ้านประสาน อบต.ขอ
กำลังเจ้าหน้าที่มาช่วย
ขนของหนีน้ำ หลังได้รับ
แจ้ง นายไพศาล ศิริอารณปัญญา เจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบล
โพธิงาม พร้อมเจ้าหน้าที่รุดไปในพื้นที่ช่วยขนของหนีน้ำ นายไพรศาล
กล่าวว่า ได้รับแจ้งเหตุ
เมื่อเวลา 02.00 น.จึงนำ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การ
ช่วยเหลือประชาชนทัน
ทีเพื่อความปลอดภัย พร้อมกับแนะนำประชา
ชนเก็บข้าวของขึ้นที่สูง
และเฝ้าระวังน้ำป่าที่กำ
ลังไหลบ่าขณะนี้ สาเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้เนื่องจากหัวค่ำที่ผ่านมามีฝนตกเป็นเวลานานจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน นางไข่ ใจแข็ง อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 ม.7 ต.
โพธิงาม เล่าว่าขณะนอนหลับอยู่ในบ้านได้ยินเพื่อนบ้านบอกน้ำมาๆตกใจตื่นรีบปลุกลูก
ๆรีบขนของขึ้นชั้นสอง
ชาวบ้านนับสิบๆหลังคา
เรือนเร่งรีบเก็บข้าวของ
หนีน้ำจ้าละหวั่นเนื่อง
จากน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นๆและเร็วมาก โดยมีระดับ
น้ำสูง 1 เมตร บางพื้นที่
ซึ่งประชาชนเร่งขนของ
หนีน้ำและเฝ้ระวังน้ำป่าที่อาจะเพิ่มระดับขึ้น
เรื่อยๆเพราะฝนตกในพื้นที่เชิงเขาเป็นระยะๆ
ขณะนี้ทางการต่างเข้า
พื้นที่สำรวจและให้การ
ช่วยเหลือด่วนแล้ว…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ีรายงาน…