Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 รับมอบตู้กดน้ำเย็น บริษัทไทยพาณิชย์มาร์เก็ตติ้งจำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 รับมอบตู้กดน้ำเย็น บริษัทไทยพาณิชย์มาร์เก็ตติ้งจำกัด

พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีรับมอบตู้กดน้ำเย็นจาก คุณ สมรัตน์ ตั้งศรีสุข กรรมการผู้จัดการไทยมาร์ทกรุ๊ป บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตติ้งจำกัด (ไทยมาร์ท อิเลคโทรนิคส์) และคณะฯ ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จ-พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

เนื่องด้วยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เกิดเหตุการณ์อัคคีภัย ณ อาคารโกดังสินค้าไทยมาร์ท โคกช้าง ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพล รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ เข้าช่วยเหลือ คุณ สมรัตน์ ตั้งศรีสุข กรรมการผู้จัดการไทยมาร์ทกรุ๊ป บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตติ้งจำกัด (ไทยมาร์ท อิเลคโทรนิคส์) พร้อมคณะฯ มีความประสงค์ขอเข้าขอบคุณและมอบตู้กดน้ำเย็น จำนวน 5 เครื่องให้กับหน่วยที่เข้าปฏิบัติการ หน่วยละ 1 เครื่องดังนี้

– กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
– กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
– มณฑลทหารบกที่ 39
– กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
– กองพันทหารม้าที่ 9 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4