Uncategorized

บ้านสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน จัดการอบรมโครงการ ก้าวอย่างสดใส ถ้ารู้ถึงพิษภัยสุราและยาเสพ

บ้านสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน จัดการอบรมโครงการ ก้าวอย่างสดใส ถ้ารู้ถึงพิษภัยสุราและยาเสพ

 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายนิยม เที่ยงแท้ ครูชำนาญการ พิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ก้าวอย่างสดใส ถ้ารู้ถึงพิษภัยสุราและยาเสพติด ณ วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วม 140 คน เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน

การอบรมโครงการ ก้าวอย่างสดใส ถ้ารู้ถึงพิษภัยสุราและยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนได้ทราบถึงโทษของสุราและยาเสพติด ทั้งทางด้านสุขภาพและทางกฎหมาย ให้นักเรียนเกรงกลัวต่อพิษภัยของยาเสพติดและไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งการเสพและการขาย

ต่อมา แพทย์หญิง วารีรัตน์ รื่นเจริญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน เป็นวิทยากร ได้พูดถึงประเภทของยาเสพติด โทษทางสุขภาพของยาเสพติด การบำบัดผู้ติดยาเสพติด และมีกิจกรรมตอบคำแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ต่อมา ด.ต.ชัยรัตน์ มูลคำ ผบ.หมู่(ป) และ ณัฐชวัฒน์ ชื่นนอก ร.ต.อ. รอง สวป. สภ.บ้านสร้าง เป็นวิทยากร พูดถึงโทษทางกฎหมายของยาเสพ พร้อมทั้งเปิดวีดิทัศน์เรื่องยาเสพให้เด็กๆ ชม เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งท้ายว่า “ลองอะไร ก็ลองได้ แต่ลองยาพติด เด็ดขาด”

ภาพ/ข่าว วัฒนา พวงสมบัติ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี

Comments are closed.