ร้อย.รส.ที่ 1 ( ป.4 พัน.104 ) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ


เมื่อ 051030 ธ.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 1 ( ป.4 พัน.104 ) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิรามนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561ดำเนินการทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะในพื้นที่วัดห้วยดั้ง หมู่.10 ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ณ วัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย