Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

หน๊าว!! หนาว เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำภาคเอกชนมอบผ้าห่มกันหนาว

หน๊าว!! หนาว เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำภาคเอกชนมอบผ้าห่มกันหนาว ให้ทหาร ยืนตระหง่านป้องกันอธิปไตยของชาติบนดอยช้างมูบ พร้อมส่งต่อความอบอุ่นคลายหนาวให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามแนวชายแดน …..ด้วยอ้อมกอดแห่งความห่วงใย….

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, พันโท กฤฒิชัย กองกิจ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ให้การต้อนรับ คุณสมัยสมาน ไกรฤกษ์ และคุณสุวรรณา แซ่ฮ่อ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนรักษาอธิปไตยของชาติ กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ กองบังคับการกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ตามแนวชายแดนไทย รวมถึงประชาชนที่กำลังประสบกับภัยหนาวอย่างมากในจังหวัดเชียงราย

จากนั้น เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำคณะฯ ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาข่าป่ากล้วย ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดน และเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ เรียงโรงเรียนตลอดแนวชายแดน และถิ่นห่างไกลทุรกันดารที่ประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่สูง

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กล่าวถึง ทหารทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ด้วยการร่วมกับภาคเอกชน นำผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่อยู่ตามแนวชายแดน พื้นที่สูง หรือพื้นที่ที่เข้าไปด้วยความยากลำบากเป็นหลัก เพื่อให้ได้รับอุปกรณ์การช่วยเหลือข้างต้นไปก่อน อีกทั้ง ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเอกชน และพี่น้องประชาชนที่อยู่ส่วนกลาง โดยกองทัพบกได้รวบรวมไว้ให้หน่วยตามชายแดน และหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ต่อไป

https://youtu.be/eLSbBtii-h0

ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ???

☃️มือน้อยๆและรอยยิ้มจากเด็กในโรงเรียนพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย จังหวัดเชียงราย❄☁

??ขอบคุณผู้การหนุ่ม!! พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมกับภาคเอกชน…พี่ๆที่ใจดี…นำผ้าห่มกันหนาว มอบให้ เด็กๆ ที่น่ารัก ได้คลายหนาวในฤดูหนาวปีนี้❄