Reporter&Thai Army ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ปลูกป่าทดแทนป่าไม้เสื่อมโทรม

สงขลา/สะเดา โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ปลูกป่าทดแทนป่าไม้เสื่อมโทรม

วันนี้6 ก.พ.63 พ.ท.จตุพร ธานีพัฒน์ เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ประธานฝ่ายไทย ร่วมกับ วายบี ซิตี แบรนี ประธานฝ่ายมาเลเซีย ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน437 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา นักเรียน และเจ้าหน้าที่จากฝั่งประเทศมาเลเซีย ฯ ร่วมกันปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม บริเวณ บ้านตะโล๊ะ ม.8 ต.ปาดังเบซาน์ อ.สะเดา จ.สงขลา

โดยมีการปลูกต้นไม้รวมจำนวน300ต้น แยกเป็นต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม ต้นรวงผึ้ง วัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำต้นไม้เหล่านี้มาซ่อมแซมในพื้นที่ที่ป่ามีความเสื่อมโทรมและเป็นนโยบายของกองทัพบก ในการดูแลสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับทั้งสองประเทศและ ให้มีความร่มรื่นน่าอยู่ และให้ทั้ง2ประเทศ ตามแนวชายแดนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย

ภาพ-ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา