Reporter&Thai Army

พล.พัฒนา ๓ โดย พัน.พัฒนา ๓ ได้นำกำลังพลของหน่วย จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ ร้อย.รส.ที่ ๓ (พัน.พัฒนา ๓) อ.สะเมิง กกล.รส.จว.ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.พัฒนา ๓ โดย พัน.พัฒนา ๓ ได้นำกำลังพลของหน่วย จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ ร้อย.รส.ที่ ๓ (พัน.พัฒนา ๓) อ.สะเมิง กกล.รส.จว.ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำดี ด้วยหัวใจ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง หมู่ ๕ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จว.ช.ม. โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธาน ร่วมด้วยหน่วยงานส่วนราชการ, อปท., กำนัน/ผญบ. และกลุ่มประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี