ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมพบปะและร่วมหารืองานกับประธานกองทุนแม่ฯ ที่ ศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมพบปะและร่วมหารืองานกับประธานกองทุนแม่ฯ ที่ ศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมพบปะและร่วมหารือเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างองค์กร กับนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หมู่ที่ 3 บ้านร้องขี้ควาย ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน