Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 เน้นย้ำผู้ปฏิบัติเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ป้องปรามการเผาป่า ในพื้นที่อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ทัพน้อยที่ 3 เน้นย้ำผู้ปฏิบัติเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ป้องปรามการเผาป่า ในพื้นที่อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และ ผบ.ฉก.ทพ.36 ,หน่วยป้องกันไฟป่าแม่สะเรียง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การประชุมมีมติร่วมกันให้ดำเนินการดับไฟป่าในจุดวิกฤต ที่ตำบลแม่คง จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ้านห้วยหมู บ้านห้วยกองแป และบ้านห้วยแม่ก๋อน โดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปถึงที่เกิดเหตุทันที พร้อมลาดตระเวนทั้งทางเท้าและทางเรือตามแม่น้ำสาละวินพร้อมทำแนวกันไฟร่วมกันตลอดแนวเส้นทาง นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ฮท. 1 ลำ ซึ่งมาประจำที่อุทยานสาละวิน เพื่อใช้ดับไฟและลาดตระเวนทางอากาศเป็นการป้องปรามการเผาในพื้นที่รวมถึงเป็นกลยุทธทางจิตวิทยามวลชนอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง